Zespół „Sami swoi”

Chór został powołany do życia w 2005 roku przez Stowarzyszenie Kulturalne „Kotwica”. Prezesem stowarzyszenia jest obecnie Krzysztof Grzelak, wcześniej funkcję tę sprawowała Janina Łukasiewicz. Dobrym duchem zespołu i jego społecznym koordynatorem jest Zofia Lasocka, która od lat razem z koleżankami prowadzi piękną kronikę. W kilku tomach opasłych ksiąg udokumentowano wszystkie koncerty chóru, artykuły z ,,Gazety Babickiej”, otrzymane dyplomy i nagrody, a także wspólne wyjazdy.

Dzięki kronikarskim zapisom dowiadujemy się, że chór uczestniczył przez 12 lat w co najmniej 9ó0 godzinach prób. Funkcję dyrygentów pełniło w tym czasie trzech muzyków: Waldemar Dąbrowski, Włodzimierz lgnaczewski i Jan Jaworski. Zespół zdobył na konkursach i przeglądach: 11 pucharów, 32 dyplomy i wiele nagród rzeczowych. Na festiwalu w Lesznie uzyskał dwa razy drugie miejsce.

Chór brał również udział w bardzo smacznej konkurencji – było nią pieczenie ciast w Julinku. Zdobył tam pierwszą i trzecią nagrodę. Kronika odnotowuje także coroczne występy zespołu na dożynkach w Borzęcinie, na przeglądzie chórów w Pruszkowie, na Dniach Seniora, festynach i przy innych okazjach.

Zespół przez lata jeździł na różne wycieczki krajoznawcze, podczas których również śpiewał. Odnotowano 33 wspólne wyjazdy, m.in. na terenie Polski, Lite, Czech, Niemiec i Włoch.

Średnia wieku zespołu wynosi 70 lat, przeważnie śpiewa około 20 osób. W repertuarze chóru są: kolędy, pastorałki, pieśni patriotyczne, popularne wesołe piosenki i przyśpiewki ludowe. Chór angażuje się w różne akcje charytatywne. W ciągu ostatnich lat członkowie zespołu zebrali około 1 tony nakrętek: 800 kg przeznaczono ,,dla Amelki z Łąk”, a 200 kg ,,dla Mikołaja z Dublina”. Uzyskane w ten sposób fundusze pomogły w leczeniu i rehabilitacji chorych dzieci.

Przygotowując się do występów bazujemy na starszych utworach i dodajemy do nich nowe słowa. Czasem w ten sposób powstają ciekawe utwory okolicznościowe. Spotykamy się raz w tygodniu, po dwie godziny, zaczynamy rozśpiewką:  „do, mi, sol, mi, do, fa, la, fa”. Później pracujemy nad melodią i słowami. Śpiewamy pieśni na dwa głosy, czasem wiele godzin poświęcamy jednemu utworowi. Repertuar tworzymy wspólnie, staramy się opracowywać mniej znane kolędy, czasem znajdujemy je w internecie. Członkowie zespołu lubią też pieśni biesiadne i piosenki z lat młodości.

Muzyka daje seniorom dużo radości i jest doskonałym czynnikiem integrującym mieszkańców Borzęcina i jego okolic. Śpiewanie dla osób starszych jest rozrywką i dobrym pretekstem, aby wyjść z domu i spotkać się z przyjaciółmi. Wówczas muszą zmobilizować swoje siły, zadbać o siebie, muzyka jest zatem powodem do dodatkowej aktywności, a to jest bardzo ważne w każdym wieku. Aktywność artystyczna daje bowiem cel w życiu i optymizm.