Chór „Babiczanie”

Chór „Babiczanie” jest kontynuacją dawnego, niezapomnianego zespołu seniorów: ,,Babickie Sąsiadki”, który występował na terenie gminy Stare Babice przez wiele lat. Teksty piosenek dla tego zespołu pisywał m.in. ojciec starosty naszego powiatu śp. Tadeusz Żychliński. Dziś jeszcze w chórze „Babiczanie” występuje kilka osób z dawnego składu. Chór liczy obecnie 24 osoby. Trzon zespołu stanowią chórzyści w wieku 40-60 lat, śpiewają w nim także osoby młode.

Członkowie chóru spotykają się raz w tygodniu i z zapałem uczestniczą w próbach. Chór uświetnia uroczystości gminne z okazji świąt państwowych i kościelnych, ubarwiając je swoimi występami. Zespół koncertuje także na terenie powiatu warszawskiego zachodniego, bierze udział w konkursach chóralnych organizowanych w Warszawie, uczestniczy również w Festiwalu Kolędowym w Ołtarzewie.

Chór „Babiczanie” zdobył na festiwalu w Lesznie kilka pierwszych nagród – spowodowało to, że artyści postanowili dać szansę innym zespołom, w których występują osoby dużo starsze, i wycofali się z rywalizacji konkursowej. W Starych Babicach powstał natomiast prawdziwy zespół muzyczny seniorów, który utworzono przy Klubie Seniora „Nadzieja”. Zespołem tym kieruje Bogdan Zubkowicz, a całość przedsięwzięcia wspiera Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach Alicja Napurka.

Chór jest najlepszym czynnikiem konsolidującym lokalną społeczność. Wiele osób Starszych zakończyło już aktywność zawodową i pozostaje na uboczu codziennego życia. Działalność w zespole muzycznym daje im możliwość wspólnego przeżywania dobrych emocji. Ważna jest także praca nad przygotowaniem repertuaru, wspólny wysiłek jednoczy społeczność, a wiadomo, że dobre przygotowanie występu scenicznego wymaga trudu i wielu godzin pracy. Praca artystyczna daje seniorom cel życia i powoduje, że czują się potrzebni.

Pieśń ma dla nas, Polaków, szczególne znaczenie, wpłynęły na to nasze burzliwe dzieje, czasy zaborów i niewoli, stąd może dziś odbieramy pieśni patriotyczne bardziej emocjonalnie niż inne narody Europy. To również część naszego dziedzictwa narodowego, dlatego warto śpiewać, aby polskie tradycje zachować dla następnych pokoleń…