Projekty

W ramach stowarzyszenia kulturalnego „Kotwica” działają następujące grupy:

  • Zespół „Sami swoi”
  • Chór „Babiczanie”
  • Orkiestra Babicka im. Krzysztofa Pendereckiego
  • Grupa młodzieży tanecznej
  • Młodzieżowa grupa szachowa