XI Powiatowy festiwal chórów „Złotego wieku” Leszno 2018

W sobotę 27.01.2018 w Lesznie odbył się XI Powiatowy festiwal chórów „Złotego wieku”, w którym uczestniczył zespół Sami Swoi. Hasłem przewodnim tegorocznego festiwalu były słowa Fryderyka Jarosy „Jeszcze piosenka nie zginęła, póki ją śpiewamy”. W tym roku w przeglądzie wzięło udział sześć chórów seniora. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Warszawski Zachodni.

Swoją obecnością Festiwal Chórów uhonorowali Zastępca Starosty Warszawskiego Zachodniego – Paweł Białecki, Wójt Gminy Leszno – Andrzej Cieślak, Zastępca Burmistrza Błonia – Marek Książek oraz Dyrektor Centrum Kultury w Błoniu – Dariusz Sitarski.

Festiwal Chórów prowadziła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznie Krystyna Ziubińska. Występy uczestników oceniało jury składające się z artystów Kameralnego Zespołu Wokalnego „Il Canto”, laureaci wielu nagród w międzynarodowych konkursach muzycznych  – Wanda Laddy (sopran), Marta Lawrence (alt), Andrzej Borzym (tenor) oraz Leszek Kubiak (bas).

Prezentację rozpoczął chór „Sami Swoi” z Borzęcina Dużego pod dyrekcją Jana Jaworskiego i Zofii Lasockiej. Tuż po nim wystąpiły „Wesołe Wdówki” z Józefowa prowadzone przez Joannę Michrowską-Kamińską i Waldemara Dąbrowskiego, jako kolejny zaprezentował się, po raz pierwszy na Festiwalu Chórów w Lesznie, Chór „Patrium Carmen” z Łomianek pod dyrekcją Michała Straszewskiego. Następnie pojawił się Lesznowski Chór „Ballada” prowadzony przez Bernarda Olosia, „Śpiewający Senior” z Błonia pod kierownictwem Wojciecha Gumowskiego i Moniki Boras. Na zakończenie mogliśmy wysłuchać „Ożarowskich Kumoszek” prowadzonych przez Waldemara Dąbrowskiego i Joannę Michrowską-Kamińską.

Po występach chórów jury udało się na naradę, a publiczność skorzystała z krótkiej przerwy kawowej. Po przerwie jury ogłosiło werdykt. Pierwsze miejsce przyznano Chórowi „Patrium Carmen” z Łomianek, które zostało docenione m.in. za trudną sztukę wielogłosowego śpiewu a capella i interesujące wielogłosowe aranżacje. Dwa wyróżniania przyznano Lesznowskiemu Chórowi „Ballada” za bardzo dobrą dykcję i intonację, oraz Chórowi „Śpiewający Senior” z Błonia za wyjątkową prezentację i radość na estradzie. Pozostałe chóry otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy za udział w XI Festiwalu Chórów. Wszyscy chórzyści otrzymali również pamiątkowe parasole.

Finałem tegorocznego festiwalu był występ Kameralnego Zespołu Wokalnego „Il Canto”, który powstał ponad 30 lat temu. Artyści wykonują muzykę klasyczną i współczesną, a także wpisują się w dzieje polskiego wykonawstwa muzyki dawnej. Zespół ma na koncie 9 płyt z muzyką renesansową, barokową, kolędami i muzyką rozrywkową XX wieku. Płyty były nominowane do nagrody Fryderyka, dwie z nich zdobyły Nagrodę Fonograficzną.

Zespół zaprezentował koncert karnawałowy „Piosenka jest dobra na wszystko”. Poprowadził go Robert Lawrence. W programie znalazły się najsłynniejsze utwory m. in. Jeremiego Przybory, Jerzego Wasowskiego, Henryka Warsa, Jonasza Kofty i Jerzego Jurandota. Na zakończenie zespół wraz z publicznością wykonał pieśń „Ukraina”.

Najserdeczniejsze gratulacje dla wszystkich występujących zespołów chóralnych za udział w festiwalu i życzymy kolejnych sukcesów.