IX Międzypokoleniowe Spotkanie Seniorów w Borzęcinie Dużym

Spotkanie seniorów, które odbyło się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym dnia 15 października 2017 r. zorganizowano po raz jedenasty.

Zebranych powitali Radna Gminy Stare Babice Justyna Szczepanik oraz Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Kotwica” Krzysztof Grzelak. Wśród gości byli m.in.: zastępca wójta Marcin Zając, Radni Gminy Stare Babice – Krzysztof Szuba i Remigiusz Fijołek, Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Stare Babice Tadeusz Wiśniewski, Kierownik GOPS w Starych Babicach Alicja Napurka oraz członkowie babickiej Rady Seniorów, studenci Uniwersytetu III Wieku, przedstawiciele Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i duszpasterze z borzęcińskiej parafii z proboszczem księdzem Kanonikiem Janem Wróblem na czele.

Spotkania w gronie seniorów mają na celu m.in. integrację środowiska, wymianę doświadczeń, ale również zaprezentowanie swoich umiejętności muzycznych.

Wystąpiły następujące zespoły: „Sami Swoi” z Borzęcina Dużego, „Ożarowskie Kumoszki” z Ożarowa Mazowieckiego, „Wesołe Wdówki” z Józefowa, chór „Ballada” z Leszna oraz członkowie Klubu Seniora „Nadzieja” ze Starych Babic. W tym roku po raz pierwszy gościliśmy także sąsiadów z warszawskiego Bemowa: zespół wokalny „Retro.ArtBem”.

Spotkanie, które jest jedną z wielu „dobrych tradycji” w naszej gminie, zakończyło się występem tanecznym uczniów z ZSP z Borzęcina Dużego.